Płaca minimalna

W 2023 roku będą miały miejsce dwie zmiany wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2023 minimalne wynagrodzenie wyniesie 3490 zł, podwyżka w stosunku do roku poprzedniego wyniesie 480 zł. Druga podwyżka nastąpi z dniem 1 lipca 2023, minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione do kwoty 3600 zł, zatem wzrośnie o kolejne 110 zł. Tym samym zmianie ulegnie stawka godzinowa, która obecnie wynosi 19,70 zł.  Po zmianach stawka ta będzie wynosić od 1 stycznia 2023 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 23,50 zł.

PIT-2

Złożenie PIT-2 wiąże się z tym, że uprawniamy pracodawcę do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy. Do tej pory pracownicy mogli złożyć PIT-2 tylko u jednego pracodawcy, od 2023 r. pracownicy będą mieć możliwość złożenia PIT-2 u trzech pracodawców. Kwota zmniejszająca podatek będzie wyliczana proporcjonalnie dla ilości zakładów pracy. Dokument złożony w zakładzie pracy spowoduje obniżenie o:

  • 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej tj. 300 zł miesięcznie (PIT-2 złożony u 1 pracodawcy)
  • 1/24 rocznej kwoty zmniejszającej tj. 150 zł miesięcznie (PIT-2 złożony u 2 pracodawców)
  • 1/36 rocznej kwoty zmniejszającej tj. 100 zł miesięcznie (PIT-2 złożony u 3 pracodawców)Od 2023 r. również zleceniobiorcy będą mogli korzystać z kwoty zmniejszającej podatek, jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, których jedynym źródłem zatrudnienia jest umowa zlecenia. W przypadku, w którym pracownik łączy etat ze zleceniem, może upoważnić każdego z pracodawców do pomniejszania podatku o 1/24 kwoty zmniejszającej.

Diety z tytułu podróży służbowych

W nowym roku zmieniają się przepisy również w tym zakresie. Dieta za dobę będzie wynosić 45 zł, zmienią się również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji i wyniesie 9 zł. Razem ze zmianą diety zmieni się ryczał za nocleg, który wynosi 150% diety, zatem nowa kwota ryczałtu wyniesie 67,50 zł. Udokumentowany koszt noclegu będzie zwracany w wysokości kwoty widniejącej na rachunku, jednak kwota ta nie może przekraczać 900 zł za dobę.

Współczynnik urlopowy

W nowym roku zmienia się współczynnik służący do obliczania ekwiwalentu za urlop. Współczynnik ten wyniesie 20,83. Proporcjonalnie dla wymiaru etatu współczynnik ten jest obliczany:

  • na 3/4 etatu wynosi: 20,83 x 3/4 = 15,62,
  • na 1/2 etatu wynosi: 20,83 x 1/2 = 10,42,
  • na 1/3 etatu wynosi: 20,83 x 1/3 = 6,94,
  • na 1/4 etatu wynosi: 20,83 x 1/4 = 5,21.