Dotychczasowe stawki obowiązywały od marca 2013 r., jednak Minister Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem rozporządzenia z dnia 30 czerwca, ze skutkiem na koniec lipca wprowadził zmianę stawek dotyczących diet w trakcie podróży służbowych, a także ryczałtu za dojazd oraz nocleg.

Stawki obowiązujące przed zmianą wynosiły:
- 45,00 zł tj. 150% diety, kwota przeznaczona jako ryczałt za nocleg,
- 30,00 zł, tj. kwota diety dziennej przeznaczonej na wyżywienie,
- 6,00 zł, tj. 20% diety, kwota przeznaczona jako ryczałt za dojazdy.

Kwota diety odpowiada posiłkom, które nie zostały zapewnione pracownikowi. Oznacza to, że za śniadanie i kolację odpowiada po 25% wartości diety, czyli jest to kwota w wysokości 7,50 zł na śniadanie oraz 7,50 zł na kolację. W przypadku obiadu jest to kwota 15,00 zł, co odpowiada 50% wartości diety. Inaczej wyglądają te wartości po podwyżce stawek.

Nowe stawki diety:
- 57,00 zł tj. 150% diety, kwota przeznaczona jako ryczałt za nocleg,
- 36,00 zł, tj. kwota diety dziennej przeznaczonej na wyżywienie,
- 7,60 zł, tj. 20% diety, kwota przeznaczona jako ryczałt za dojazdy.

 

Analogicznie do poprzedniej stawki, w tym przypadku wartość śniadania i kolacji wynosi po 9,00 zł, czyli kwota uległa zwiększeniu o 1,50 zł. Natomiast w przypadku obiadu jest to kwota odpowiadająca wartości 18,00 zł, kwotę zwiększono o 3,00 zł.

W przypadku delegacji, podczas której konieczne jest skorzystanie z noclegu, pracownik powinien otrzymać od pracodawcy zwrot poniesionych kosztów, a koszt ten musi zostać udokumentowany. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nie zaistniała konieczność korzystania przez pracownika z noclegu, mógł on wrócić do miejsca stałego pobytu, a mimo to podjął decyzję o korzystaniu z noclegu. Limit kwoty, którą wcześniej pracownik mógł przeznaczyć na nocleg to kwota w wysokości 600,00 zł, natomiast po podwyżce kwota ta wynosi 760,00 zł.
Inaczej ma się sytuacja, gdy pracownik nie przedstawi rachunku za nocleg, wtedy przysługuje mu ryczałt za nocleg, wcześniej w wysokości 45,00 zł, kwota po zmianach wynosi 57,00 zł.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami diety są zwolnione z podatku dochodowego oraz nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.