Zakład Ubezpieczeń Społecznych chcąc przejąć automatyzację rozliczeń składek wpłacanych przez pracodawców, zapowiada wprowadzenie Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego. Plik ten ma również okazać się pomocny w trakcie wypłaty świadczeń. Przedsiębiorcy będą zobligowani do wysyłania dokumentu, bez konieczności rozdzielania na deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

 

Jednolity Plik Ubezpieczeniowy będzie przekazywał informacje o wszystkich składnikach wynagrodzenia. Na podstawie przekazanych danych o wynagrodzeniu, ZUS będzie udostępniał na profilu PUE informację, o ustalonej podstawie wymiaru i wysokości należnych składek za ubezpieczonych oraz łączną kwotę składek do zapłaty. Rozliczenie to będzie uwzględniało aktualne saldo w koncie płatnika. Plik jak dotychczas dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe będą mogli przekazywać pełnomocnicy płatnika (np. księgowa, biuro rachunkowe).

 

Wprowadzenie tego pomysłu w życie jest bardzo dużą zmianą, zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje ich stopniowe wprowadzanie. Według harmonogramu zmian ogłoszonego przez ZUS procedura zmian rozpocznie się na początku roku 2023. Początkowo planowane jest przejęcie rozliczeń najmniejsze z firm, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ma to nastąpić w kwietniu 2023 r. W przypadku płatników składek zatrudniających:

 


- do 20 ubezpieczonych możliwość rozliczenia pierwszych składek nastąpi za listopad 2023 r.

- do 50 ubezpieczonych możliwość rozliczenia pierwszych składek nastąpi za grudzień 2023 r.

- powyżej 50 ubezpieczonych możliwość rozliczenia pierwszych składek nastąpi za styczeń 2024 r.

 

E-rozliczenia to usprawnienie, które ma służyć zrewolucjonizowaniu sposobu rozliczania składek zatrudnionych pracowników. Zmiany te będą miały na celu zredukowanie postępowań w związku z błędami w przekazywanej dokumentacji.