Zdarza się, że różne sytuacje mogą mieć wpływ na przebieg urlopu wypoczynkowego pracownika. Co w sytuacji, w której pracodawca otrzymuje informację, że pracownik, który miał lada moment rozpocząć swój urlop nagle zachorował?
Czy urlop wypoczynkowy może zostać odwołany/przesunięty?

 

Kodeks pracy mówi jasno o tym, że pracownikowi należy się prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu, a za ten czas przysługuje mu wynagrodzenie jak za czas przepracowany.

 

Zachorowanie pracownika przed rozpoczęciem urlopu

W sytuacji, w której pracownik zachoruje przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego, powinien powiadomić o tym stanie rzeczy pracodawcę. Ponadto pracownik powinien się udać do lekarza rodzinnego, który ten stan rzeczy potwierdzi zwolnieniem lekarskim. Na podstawie wystawionego zwolnienia pracodawca ma obowiązek przesunąć zaplanowany urlop wypoczynkowy. 

 

Urlop przerwany zwolnieniem lekarskim

Inaczej ma się sprawa, gdy pracownik zachoruje w trakcie urlopu. Gdy pracownik w trakcie korzystania z urlopu wypoczynkowego, poinformuje pracodawcę o otrzymaniu zwolnienia lekarskiego – taki urlop zostaje przerwany. Pracownikowi przysługuje prawo do wykorzystania pozostałej części urlopu, która została przerwana na skutek choroby. Analogicznie do sytuacji, w której pracownik zachoruje przed rozpoczęciem urlopu - niezbędna jest wizyta u lekarza rodzinnego, który potwierdzi stan choroby zwolnieniem lekarskim. 

 

Udzielenie urlopu w trakcie choroby

Przepisy jasno określają, iż udzielenie urlopu wypoczynkowego podczas, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim jest niedopuszczalne. Zwolnienie lekarskie wyklucza wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zgodnie z jego przeznaczeniem. W ten sposób nie można realizować podstawowych praw pracownika.

 

Niewykorzystany urlop w danym roku kalendarzowym 

W chwili zachorowania pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o niezdolności do pracy, nie może to nastąpić później niż drugiego dnia nieobecności spowodowanej chorobą. Co jeżeli pracownik nie zdąży wykorzystać całego przysługującego mu urlopu w danym roku kalendarzowym? Niewykorzystany urlop przypadający na dany rok, pracownik ma czas na wykorzystanie do września roku następnego.