Indywidualny rachunek podatkowy

 

Indywidualny numer rachunku podatkowego uzyskany na rządowych stronach bądź w urzędzie skarbowym należy umieścić w dwóch miejscach:

  • konfiguracja programu;
  • kartoteka właściciela (jeśli zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych są obliczane dla właścicieli w programie).

Podczas konfiguracji wielooddziałowej numer rachunku należy wprowadzić na kartotece oddziału (jak w przypadku indywidualnego rachunku składkowego - ZUS).

Wprowadzony rachunek w konfiguracji programu będzie pobierany do płatności związanych z deklaracją PIT oraz CIT, natomiast rachunek wprowadzony w kartotece właściciela zostanie pobrany podczas płatności związanych formularzami PIT5 i PIT5L. 

Konfiguracja programu

 

Indywidualny numer rachunku należy wprowadzić:

Narzędzia/Opcje/Firma/Urzędy i KRS

w sekcji indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności podatków.

 

 

 

  

Kartoteka właściciela

 

W sytuacji, w której właściciele obliczają zaliczkę podatku dochodowego na podstawie formularza PIT-5 i PIT5L numer indywidualnego rachunku należy wprowadzić do kartoteki właściciela w zakładce Kadry/Właściciel w sekcji Indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności podatków.

 

 

 

 


Konfiguracja oddziałowa

 

W systemie enova365 istnieje możliwość wprowadzenia mikrorachunku podatkowego dla jednostek, które działają w oparciu o wielooddziałowość i oddzielnie rozliczają podatki. W takim przypadku informację o indywidualnym numerze rachunku podatkowego dla oddziału należy wprowadzić w konfiguracji oddziału.

 


Pobieranie indywidualnego numeru rachunku podatkowego na płatność

 

 

Podczas płatności powiązanych z deklaracjami VAT oraz CIT pobierany jest indywidualny numer rachunku podatkowego wskazany w konfiguracji. Podmiotem płatności automatycznie staje się jeden z urzędów centralnych - Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas płatności wynikających z formularzy PIT5 i PIT5L pobierany jest rachunek wprowadzony w kartotece właściciela.

 

 

 

 

 

  

Generowanie przelewów

 

Przelewy z tytułu zobowiązań podatkowych na indywidualny rachunek podatkowy realizowane są w enova365 po 1 stycznia 2020 roku bez zmian tj. jako przelew PIT w wariancie standardowym.