W związku z nową interpretacją opublikowaną dnia 15.01.2020 roku przez Ministerstwo Finansów następują zmiany w wykazie na deklaracji PIT-11.

Zmiany dotyczą zaliczek podatków od wypłaconych przez firmę zasiłków, gdy pracownik w danym roku miał pobraną również zaliczkę podatku od przychodów ze stosunku pracy. W takim przypadku całkowita kwota zaliczki podatku będzie wykazywana w części E w wierszu 8. 

W pozostałych przypadkach deklaracje PIT-11 są naliczane poprawnie.

Prosimy o wstrzymanie się z naliczaniem i wysyłką deklaracji PIT-11 do czasu wniesienia poprawek w oprogramowaniu enova365.

Uaktualniona wersja zostanie opublikowana w dniu jutrzejszym, tj. 17.01.2020r.