Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzono kilka lat temu. Celem jest umożliwienie dobrowolnego oszczędzania środków na emeryturę wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo.

Sposób działania PPK jest następujący: pracodawca nawiązuje współpracę z instytucją finansową, która tworzy indywidualne rachunki PPK do wpłat dla pracowników. Rachunki pracowników zasilane są z wpłaty naliczonej z wynagrodzenia oraz z wpłaty od pracodawcy. Wpłat dokonuje również państwo przelewając wpłatę powitalną oraz dopłatę roczną.

 

 

Czy uczestnictwo w PPK jest obowiązkowe?
Uczestnictwo w PPK jest całkowicie dobrowolne, zatem pracownik może w dowolnym momencie przystąpić do programu oraz zrezygnować z dalszego uczestnictwa. Gdy pracownik w ogóle nie chce zostać zgłoszony do PPK, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK.
Do PPK może przystąpić pracownik pomiędzy 18 a 55 r.ż. Osoby, które ukończyły 55 r.ż., ale nie ukończyły 70 r. ż. muszą złożyć wniosek o objęcie ich umową o prowadzenie dla nich rachunku PPK.

 

Kiedy pracownik może przystąpić do PPK?

Aby pracownik mógł przystąpić do PPK musi osiągnąć wymagane 14 dni okresu zatrudnienia (wcześniej 3 miesiące) u danego pracodawcy. Jednak nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin 3 miesięcy od momentu zatrudnienia, pracownik zostaje zapisany do PPK, chyba, że złoży deklarację o rezygnacji.

 

Jakiej wysokości są wpłaty?

Wysokość podstawowych wpłat od pracownika wynosi min. 2% wynagrodzenia brutto, kwota ta jest potrącana z wynagrodzenia. Natomiast wysokość wpłaty od pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika i jest dodatkowe wynagrodzenie, które zostaje wpłacane bezpośrednio do instytucji finansującej. Wpłata powitalna od państwa jest stała w wysokości 250 zł, a dopłata roczna wynosi 240 zł. Aby otrzymać dopłatę roczną od Państwa nie ma konieczności oszczędzania przez cały rok, wystarczy, że wartość wpływów od pracownika i pracodawcy wyniosą 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.
 

Przed nami pierwszy automatyczny zapis do PPK

W dniu 1 kwietnia 2023 r. nastąpi pierwszy automatyczny zapis wszystkich pracowników do 55 r.ż. Osoby powyżej tego wieku będą musiały złożyć wniosek o objęcie ich umową. Każdy pracownik będzie mógł złożyć rezygnację z dokonywania wpłat na PPK. Złożona deklaracja będzie w mocy do kolejnego automatycznego zapisu, który będzie miał miejsce po kolejnych 4 latach. 

 

 

Źródło: www.mojeppk.pl