Wraz z nadejściem pierwszego dnia lipca wchodzą zmiany w polskim systemie podatkowym. Ustawodawca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników. Nowelizowany system podatkowy deklaruje korzystniejsze warunki.

 

Zmniejszenie wysokości podatku dochodowego

Najistotniejszą zmianą, którą odczują wszyscy podatnicy powyżej 26 r.ż., będzie obniżenie stawki w pierwszym progu podatkowym z 17% na 12%. Zmiana ta będzie dotyczyć umów o pracę, umów zleceń oraz przedsiębiorców na skali podatkowej. Mimo, iż zmiana wysokości podatku zostanie wprowadzona od 1 lipca, to będzie ona obowiązywać przez cały rok podatkowy, czyli od stycznia do grudnia 2022 r. Nadpłacony podatek za okres styczeń-czerwiec zostanie zwrócony w rozliczeniu rocznym PIT.

 

Obniżenie się kwoty zmniejszającej podatek

Zmiana stawki podatku z 17% na 12% będzie miała wpływ na miesięczną kwotę zmniejszającą podatek. Kwota ta zmieni się z 425 zł na 300 zł. Wartość ta wyliczona jest w następujący sposób: 30.000 zł (kwota wolna od podatku) x 12% (nowa stawka w pierwszym progu podatkowym) wynosi 3600 zł, które zostało podzielone proporcjonalnie na 12 miesięcy roku.

 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

W celu zrekompensowania podatnikom braku możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wprowadzono ulgę dla klasy średniej. Nowelizacja ustawy o Polskim Ładzie 2.0 likwiduje wprowadzoną w styczniu ulgę, która będzie działać do końca czerwca. Obniżenie stawki podatku ponownie zrekompensuje podatnikom wprowadzane od lipca zmiany.

 

Trzech płatników PIT-2

Poprawiona wersja ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy mają kilka źródeł dochodu. Podatnik będzie mógł złożyć PIT-2 uprawniający do odliczenia kwoty zmniejszającej podatek u maksymalnie trzech płatników. Zmiany te mają nastąpić od stycznia 2023 r.
Oznacza to, że:

  • w przypadku jednego płatnika będzie to 1/12 czyli 300 zł miesięcznie;
  • w przypadku dwóch płatników będzie to 1/24 czyli 150 zł miesięcznie;
  • w przypadku trzech płatników będzie to 1/36 czyli 100 zł miesięcznie.

 

Zmiany przepisów będą odczuwalne już przy lipcowych wynagrodzeniach, kolejne na początku 2023 r.
 
Program enova365 jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w związku z tym 20 czerwca zostanie udostępniona najnowsza wersja programu, która będzie zawierać zmiany dotyczące Polskiego ładu 2.0.