W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja oprogramowania enova365 z numerem 2204.2.2, w której wprowadzono zmiany w modułach Produkcja, Handel i magazyn oraz Kadry Płace i Księgowość.
Jakie nowości w wersji 2204.2.2?


Księgowość
1.
Wprowadzono możliwość zbiorczego dodawania deklaracji na nowym wzorcu formularza CIT-8(31) przy pracy na wielu bazach.

2. Zmieniono sposób pobierania danych do deklaracji CIT-8 na formularzu 31.

3. Przywrócono aktywność poprzedniej wersji schemy 1-0E dla deklaracji CIT-ST(8).

Kadry i Płace

1. Umożliwiono naliczenie wynagrodzeń ze składkami na fundusz emerytur pomostowych (FEP) dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.

2. Dodano nową funkcjonalność "Pakiet mobilności (kierowcy)", która umożliwia ewidencję oraz rozliczenie kierowców oddelegowanych za granicę w ramach pakietu mobilności.

3. Wprowadzono zmiany w dodatku "Pracownicy Eksportowi" w związku ze zmianami funkcjonalności w pakiecie mobilności.

 

Handel i magazyn

1. Zdefiniowano globalne zadanie dla Harmonogramu zadań, które służy do automatycznego pobierania zamówień z platform Allegro.

 

Więcej szczegółów dotyczących zmian w aktualnej wersji w KOMUNIKACIE DLA KLIENTA oraz ULOTCE KLIENTA