W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja oprogramowania enova365 z numerem 2112.8.13, w której udostępniono kolejne mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące w 2022 roku.

W najnowszej wersji oprogramowania umożliwiono generowanie aktualnej wersji formularza DEK-R (v2). W module Kadry i Płace wprowadzono kolejną transzę zmian wynikających z Polskiego Ładu - dostosowano naliczenia umów cywilnoprawnych oraz elementów wynagrodzenia "od netto" do zmian wynikających z Polskiego Ładu. Ponadto wprowadzono aktualny wydruk do formularza oświadczenia PIT-2.

W module Księgowość w Dekretach dodano możliwość oznaczania jako Dekret zamknięcia dekretów z datą ostatniego dnia okresu obrachunkowego. Dodatkowo wprowadzono zmiany w Deklaracjach PIT - zmieniono sposób wyliczenia opłaconych składek społecznych pomniejszających dochód.

 

Więcej szczegółów dotyczących zmian w aktualnej wersji w KOMUNIKACIE DLA KLIENTA oraz ULOTCE KLIENTA