W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja oprogramowania enova365 z numerem 2104.1.3, którą dopasowano do najnowszych zmian w przepisach.

Jakie nowości w wersji 2104.1.3?

Kadry i Płace

  1. Dodano nowe wzory deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA, które obowiązują od 16 maja 2021 roku.

  2. Na zakładce Ogólne na formularzu umowy cywilnoprawnej dodano okienko "Kod wykonywanego zawodu", pole może być aktualizowane. Uzupełnione kody będą wykazywać się na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA.

 

Księgowość

  1. Zaktualizowana została eDeklaracja CIT-8(30) do wersji schematu 2-OE.

  2. Zaktualizowano formularz, wydruk i schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-ST do wersji 8.

 

Handel

  1. Zapewniono generowanie pliku XML CUK-1 zgodnego z nową schemą CUK-1(2) obowiązującą dla transakcji wykonanych od 1 maja 2021 roku.

  2. Dodano nowy wydruk Sprawozdanie OC, który odpowiada nowemu schematowi deklaracji CUK-1(2). Dostępny jest z listy faktur. 

 

Więcej szczegółów dotyczących zmian w aktualnej wersji w ULOTCE KLIENTA