W dniu dzisiejszym opublikowano nową wersję oprogramowania enova365 z numerem 2012.4.5
Aktualna wersja posiada mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujących od 2021 roku.
 

W module Handel dodano możliwość generowania sprawozdań CUK-1 w postaci pliku zgodnego z opublikowanym wzorcem.

W module Kadry i Płace zaktualizowano wskaźniki dotyczące minimalnej podstawy składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

W module Księgowość dodano nową wersję eDeklaracji PIT+36(28), która obowiązuje dla rozliczeń 2020 roku.
Zmiany w oprogramowaniu dotyczą również deklaracji służących do rozliczeń roku 2021:
- nowa definicja JPK_EWP(2) zgodna ze schematem Ministerstwa Finansów;
- nowa wersja do eDeklaracji CIT-ST(7): CIT-ST(7)_v8-OE;
- zaktualizowany schemat eDeklaracji dla deklaracji VAT-UE(5) do wersji VAT-UE95)_v2 oraz jej korekty do wersji VAT-UEK(5)_v2-1E.

Więcej szczegółów dotyczących zmian w aktualnej wersji w ULOTCE KLIENTA