W związku z panującą pandemią koronawirusa (COVID-19) nastąpiły istotne zmiany terminów dotyczące wejścia w życie nowych przepisów.

Najważniejsze zmiany terminów:

JPK_VAT dla dużych przedsiębiorstw

 • pierwotny termin: od 1 kwietnia 2020 roku
 • nowy termin: od 1 lipca 2020 roku

Nowa matryca VAT

 • pierwotny termin: od 1 kwietnia 2020 roku
 • nowy termin: od 1 lipca 2020 roku

PPK - wdrożenie w firmach zatrudniających 50 osób i więcej

 • pierwotne terminy: 22 kwietnia 2020 roku (zawarcie umowy o zarządzanie PPK) 
  11 maja 2020 roku (zawarcie umowy o prowadzenie PPK)
 • nowe terminy: 27 października 2020 roku (zawarcie umowy o zarządzanie PPK) 
  10 listopada 2020 roku (zawarcie umowy o prowadzenie PPK)

PIT - zapłata zaliczek za marzec i kwiecień

 • pierwotne terminy: do 20 kwietnia 2020 roku - za marzec
  do 20 maja 2020 roku za kwiecień
 • nowy termin: do 1 czerwca 2020 roku