W dniu dzisiejszym opublikowano nową wersję oprogramowania enova365 z numerem 2005.0.0

Aktualna wersja oprogramowania zawiera zmiany m.in. w modułach Księgowych, gdzie zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej.

W module Kadry i Płace zmiany dotyczą aktualizacji wskaźników, wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, podczas zawieszenia opłacania składek ZUS. 

Więcej szczegółów dotyczących zmian w aktualnej wersji w ULOTCE KLIENTA