W dniu 17 marca zostanie opublikowana nowa wersja programu #enova365 2003 z obsługą w kadrach specustawy związanej z koronawirusem.


Będzie w niej między innymi:
✅ nowy wniosek o pracę zdalną
✅ obsługa dodatkowego zasiłku opiekuńczego
✅ nowy wzór oświadczenia ZUS dla rodziców w celu wzięcia opieki nad dzieckiem do lat 8 z przyczyny zamknięcia szkoły.